För att se spindeldiagrammen -->

För att se JUM --> ( Utveckling av jaktliga och mentala egenskaper Där J står för jakt, U för utveckling och M för mentalitet.)

Mentalbeskrivning    Växjö 16-10-05    Beskrivare: Ingergerd Gunneriusson

Moment12345
1a
Kontakt
Hälsning
Ointresserad, vänder sig bort.Intresserad, följer med något avbrott.Intresserad, följer utan avbrott.Intresserad, vill iväg.Gnäller, piper och/eller skäller.
1b
Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.Följer med hela sträckan. Neutral.Följer med villigt. Engagerar sig.Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren. Hoppar och gnäller.
1c
Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren.Accepterar. Är neutral.Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a
Lek 1
Leklust
Leker ej.Leker ej, men visar intresse.Leker- startar långsamt, men blir aktiv.Leker aktivt. Startar snabbt.Leker mycket aktivt. Startar mycket snabbt.
2b
Lek 1
Gripande
Griper ej.Griper ej, nosar på föremålet.Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger.
2c
Lek 1
Dragkamp
Biter ej.Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.Biter- drar emot, släpper, tar om.Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a1
Lilla bytet
Förföljande
Startar ej.Startar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Startar med hög fart. Målinriktad- bromsar in vid bytet.Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a2
Lilla bytet
Förföljande
Startar ej.Startar, men avbryter.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Startar med hög fart. Målinriktad- bromsar in vid bytet.Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b1
Lilla bytet
Gripande
Gripande. Nonchalerar bytet/springer ej fram.Griper ej, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Griper direkt, släpper.Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek.
3b2
Lilla bytet
Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.Griper ej, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Griper direkt, släpper.Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek.
4
Aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a
Avståndslek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.Kontroll. Avbrott kan förekomma.Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.Mycket intresserad, vill iväg. Upprepade startförsök.
5b
Avståndslek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar.Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1 och 2 del.Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1 del.Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1 och 2 del.
5c
Avståndslek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad.Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.Går fram när figuranten ger sig tillkänna.Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d
Avståndslek
Leklust
Visar inget intresse.Leker ej, men visar intresse.Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e
Avståndslek
Samarbete
Visar inget intresse.Blir aktiv men avbryter.Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant tll fortsatt lek.
6a
Överraskningen
Rädsla
Stannar, kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
6b
Överraskningen
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c
Överraskningen
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen- lockar på hunden.Går fram till overallen när föraren står bredvid.Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Går fram till overallen utan hjälp.
6d
Överraskningen
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmamöver.Liten båge, eller liten tempoförändring, eller tittar bort vid någon av passagerna.Båge eller tempoförändring vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoförändring vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Visar stort mått av rädsla, eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e
Överraskningen
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand.Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a
Ljudkänslighet
Rädsla
Stannar. Kort stopp.Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.Flyr högst 5 meter.Flyr mer än 5 meter.
7b
Ljudkänslighet
Nyfikenhet
Går inte fram.Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden.Går fram till skramlet när föraren står bredvid.Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.Går fram till skramlet utan hjälp.
7c
Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.Liten båge, eller liten tempoförändring, eller tittar bort vid någon av passagerna.Båge eller tempoförändring vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.Båge eller tempoförändring vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Visar stort mått av rädsla, eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d
Ljudkänslighet
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter i/leker med skramlet vid två eller flera passager.
8a
Spöken
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden.Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.Tittar till mot spökena då och då.Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.Kontrollerar/handlar mot spökena. Kortare avbrott.Kontrollerar/handlar mot mot båda spökena under hela momentet.
8c
Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d
Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren har tagit av figurantens förklädnad.Går fram när föraren talar med figuranten/ lockar på hunden.Går fram till spöket när föraren står bredvid.Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.Går fram till spöket utan hjälp.
8e
Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan.Besvarar kontakt när figuranten bjuder.Tar kontakt själv. BalanseradIntensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a
Lek 2
Leklust
Leker ej.Leker ej, men visar intresse.Leker- startar långsamt, men blir aktiv.Leker aktivt, startar snabbt.Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b
Lek 2
Gripande
Griper ej.Griper ej direkt, nosar först på föremålet.Griper försiktigt eller nyper i föremålet.Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet.
10
Skott
Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitetAvtagande reaktioner på skotten/Riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitetKvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.