<-- Tillbaka

Funktionsbeskrivning Retriever.
Mantorp 02/10-04    Beskrivare: Katarina Brysen

Landdelen
Moment12345
1a
Apportering
Engagemang
Ointresserad, vänder sig bort.Intresserad, följer med något avbrott.Intresserad, följer utan avbrott.Intresserad, vill iväg.Gnäller, piper och/eller skäller.
1b
Apportering
Vägen ut
Startar ejStartar men avbryterStartar i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer.Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer.Startar med hög fart, springer förbi.
1c
Apportering
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten.Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidfördröjning.Griper försiktigt eller nyper i apporten.Griper apporten direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger apporten.
1d
Apportering
Grepp
Griper ej.Löst grepp, kan tappa apporten.Mjukt orörligt grepp.Oroligt grepp, rullar eller omtag.Hårt grepp, kan skada apporten.
1e
Apportering
Bärande
Bär ej.Bär högst 3 meter från upptag.Bär från eller i sidled från föraren, avbryter.Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon.Bär genom hela momentet.
1f
Apportering
Vägen in
Avviker eller återvänder ej.Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram.Återvänder med tidsfördröjning.Återvänder målinriktat i skritt eller trav.Återvänder målinriktat i galopp.
2a
Sök
Engagemang
Ointresserad, vänder sig bort.Intresserad, följer med något avbrott.Intresserad, följer utan avbrott.Intresserad, vill iväg.Gnäller, piper och/eller skäller.
2b
Sök
Uppletande
Föraren visar på apporten.Föraren följer hunden 5 meter från apporten.Föraren går halva sträckan.Finner vid omsändning.Finner vid första försöket.
2c
Sök
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten.Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidfördröjning.Griper försiktigt eller nyper i apporten.Griper apporten direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger apporten.
2d
Sök
Grepp
Griper ej.Löst grepp, kan tappa apporten.Mjukt orörligt grepp.Oroligt grepp, rullar eller omtag.Hårt grepp, kan skada apporten.
2e
Sök
Bärande
Bär ej.Bär högst 3 meter från upptag.Bär från eller i sidled från föraren, avbryter.Bär mot föraren men släpper innan förarens skyddszon.Bär genom hela momentet.
2f
Sök
Vägen in
Avviker eller återvänder ej.Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram.Återvänder med tidsfördröjning.Återvänder målinriktat i skritt eller trav.Återvänder målinriktat i galopp.
3
Viltintresse
Visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt.Nosar, visar intresse.Försöker gripa.Griper.Biter och/eller sliter.

Vattendelen
Moment12345
4a
Vattenarbete
Samarbete
Följer ej med föraren.Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet.Följer med neutralt.Följer med villigt, engagerar sig mot föraren.Visar intensivt intresse mot föraren, hoppar/gnäller.
4b
Vattenarbete
Igång
Går ej i, visar inget intresse.Springer fram och tillbaka på strand-kanten men går ej i.Går i vattnet men släpper ej botten med benen.Går eller springer i vattnet och börjar simma.Kastar sig i vattnet.
4c
Vattenarbete
Simteknik
Simmar ejSimmar upprest med låg fart och frambenen ovanför vattnet.Simmar med låg fart och vågrätt kroppshållning.Simmar tyst, med bra fart och tydligt "kölvatten".Simmar fort och intensivt, kan plaska.
5a
Konkurrenssituation
Uppträdande
Visar inget intresse.Tidvis intresserad och tappar tidvis intresse.Lugn, tyst och koncentrerad.Ivrig, gnäller lite.Upphetsad gnäller/skäller och/eller hoppar
5b
Konkurrenssituation
Ljud
Tyst.Enstaka pip.Upprepande pip.Enstaka skall/skrik.Upprepande skall/skrik.