Stå, sitt och ligg under marsch

Nu ser stå, sitt och ligg under marsch eller Z som det kallas nu (på vår tid sa vi dumrutan eller gårutan) annorlunda ut än när jag tävlade med Ceasar, men det är samma grundprincip och stegringen börjar redan i klass 1 med läggande och ställande.

Filmerna i inlägget visar stegringen jag använde och Ceasar kunde momentet när jag gjorde dessa filmer. Gå inte vidare fören hunden kan delen innan, men de olika positionerna kan du mycket väl träna parallellt med varandra. Min tanke är att använda samma princip för Erox, det är "bara" hur man går i eliten som är skillnaden.

Momentets stegring genom klasserna

Koeff Klass I Klass II Klass III Klass elit
Läggande 2 1 - -
Ställande 3 - - -
Sättande - - 4 -
Z:at - - - 3

Momenten i klass I går ut på att föraren bara ska kunna gå och säga ett kommando och hunden ska snabbt inta den ställningen utan att föraren stannar till. Sedan ska föraren efter en viss sträcka vända sig om och gå tillbaka, utan att hunden ändra ställning, utan intar utgångspossition först när kommandot ges.

I klass 1 till klass 3 är det en raksträcka som man gå på och det är bara en ställning åt gången, men i eliten går man som i ett Z.


Inlärning

Det finns mycket att tänka på i detta/dessa moment: Själva framföringen eller fritt följ räknar jag med i detta läget att ni har bra, ett dåligt framförande drar ner betyget.
För att få till själva utföranden kan man göra på många olika sätt, så här gjorde jag:
Ställandet: (Jag altererade detta sättet och så som jag lärde honom ställandet i inkallning)

Läggandet: (Även detta altererade jag med inlärningen av läggandet i inlallningen.)

Sättande:(Använde samma metod här.)

Även om ni bara är i klass I nu så skadar det inte att träna in sättandet nu. Hunden ska inte veta vad som ska ske utan den (om man inte kedja klassen) ska höra från dig som förare vad den ska göra (min åsikt).

Upphämtning av hunden

I de tre första klasserna så kommer man framifrån och ställer upp sig jämte hunden och sedan säger åt den att inta utgångsposition. Men i eliten så kommer man bakom hunden. Hunden får inte röra en tass så det krävs mycket träning här.
Så här gjorde jag:

Avsluten

Jag måste erkänna att jag är jätte dålig på att träna detta, men även här så kan ett dåligt avslut göra så att man tappar 10an.

Nedan kan ni se hur momentet "Stå, sitt och ligg under marsch" i eliten 2009, vi fick 8,5(nosar, dåligt avslut)

Lycka till!