Inkallning med ställande och läggande

Filmerna i inlägget visar stegringen jag använde och Ceasar kunde momentet när jag gjorde dessa filmer. Gå inte vidare fören hunden kan delen innan, men de olika positionerna kan du mycket väl träna parallellt med varandra. Min tanke är att använda samma princip för Erox.

Inkallning genom klasserna

  Klass I Klass II Klass III Klass elit
Koeff 2 2 3 4
Start position Sitt Sitt Sitt Ligg
Antal meter 15m 25m 25-35m 30-35m
Typ Rak Rak Stå på ½ sträckan Stå efter ⅓ och ligg efter ⅔

Många har frågat mig hur jag har fått till den inkallningen jag hade på Ceasar. Så jag kände att det var väl lika bra att informera världen om det.

Som med alla moment så består de i många mindre delar och man måste träna in alla dessa smådelar för att det ska bli en fulländad inkallning som ger en 10a.
Delarna i elitens inkallning är:

Som du ser så kommer många delar igen i andra moment. Så fort jag har filmer på de andra klassernas inkallning och delar så kommer denna artiklen att uppdateras

För att få Ceasar att stanna snabbt har jag gjort så här:

Och för snabba lägganden så här:

Jag har börjat i väldigt låg fart och sedan ökat farten och tempot i själva ställandet efter hand. Detta då genom att öka inkallningssträckan. Som ni se på filmen så använder jag inte inkallningskommandot, för jag ska ju inte göra hela inkallningen och på detta sättet så sätter han inte ihop det och stannar/lägger sig på eget bevåg. (På filmen visar jag bara ställandet.)

För att få in farten:

Sedan har jag även kört övningarna ovan med sitt, allt för att han ska höra vilket det är han ska göra. Jag gör det även i fel ordning och lägger in en fjärr ibland. Allt för att öka åhörandet från Ceasars sida.

På denna sista filmen är det inkallning med ställande och läggande från tävlingen vi gjorde sist. Vi fick betyg 10.

Lycka till!