Detta har hänt *Gizmo kom hem
*Kitty kom hem (läs mer under övrigt)
*Erox har debuterat i klass I inoff (nya reglerna)
*Erox blev BIS2 på Zvanzas blandis
*Erox har debuterat i klass II
*Svante har debuterat i klass I
*Erox är uppflyttad till klass II