Svantes uppväxt4 år


3½ år


3 år


2½ år


2 år


1½ år


1 år


6 månader


3 månader


8 veckor


Svante 3v, 6v, 7v och 7,5 bilder tagna av Utnäs kennel.