Erox's uppväxt



2½ år


2 år


1½ år


1 år


6 månader


3 månader


8 veckor


Erox från dag 1 till 7 veckor bilder tagna av kennel Kybas.